Important Days

Day Description Important Poojas & Programs
Vinayakachaturthi Ashtadravya Mahaganapathihomam
Vijayadasami Navaratri Celebrations, Devi Bhagavatha Parayanam, Vidyarambham
Mandalamaholtsavam Bhagavatha Parayanam, Deeparadhana, Bhajana
Annadanam Annadanam is given on “Pooram” naal of every malayalam month. Devi Bhagavatha Parayanam & Annadanam
Viseshalpooja From malayalam “Thulam” month to “Idavam” month. Ayilyam Pooja
Sapthaha Yagjam Annadanam on everyday, Mahaprasadamoottu